بالا

سخنرانی ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹-۱۳۹۷

سلسه مباحث ایراد شده توسط حاج آقای سعادت فر در ظهر های  ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹-۱۳۹۷                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Top