نیّت سالک در ریاضات و مجاهدات، آن نباشد که طلب خدا می‌کنم، از جهت آنکه خدای را حاجت به طلب کردن نیست و دیگر آن نباشد که طلب طهارت و اخلاق نیک می‌کنم و آن نباشد که طلب علم و معرفت می‌کنم و 

که این‌ها هر یک به مرتبه‌ای از مراتب انسانی مخصوص‌اند و سالک چون به آن مرتبه رسد آنها به وقت خود ظاهر می‌شوند. پس نیّت سالک باید در ریاضات و مجاهدات آن باشد تا که آدمی شود و مراتب انسانی در ایشان تمام ظاهر گردد.

آخرین اطلاعیه ها

article thumbnailشنبه:تفسیر قرآن کریم یکشنبه:پزشکی در آیینه روایات دوشنبه:مسائل فقهی سشنبه:شرح کتاب چهل حدیث امام خمینی...
نیّت سالک در ریاضات و مجاهدات، آن نباشد که طلب خدا می‌کنم، از جهت آنکه خدای را حاجت به طلب کردن نیست و...
article thumbnailسرّ همه عبادات رسیدن به یقین است به تعبیر دیگر پایان نهایی عبادت و آن رسیدن کمال عبادت که همان...
Top