نیّت سالک در ریاضات و مجاهدات، آن نباشد که طلب خدا می‌کنم، از جهت آنکه خدای را حاجت به طلب کردن نیست و دیگر آن نباشد که طلب طهارت و اخلاق نیک می‌کنم و آن نباشد که طلب علم و معرفت می‌کنم و 

که این‌ها هر یک به مرتبه‌ای از مراتب انسانی مخصوص‌اند و سالک چون به آن مرتبه رسد آنها به وقت خود ظاهر می‌شوند. پس نیّت سالک باید در ریاضات و مجاهدات آن باشد تا که آدمی شود و مراتب انسانی در ایشان تمام ظاهر گردد.

آخرین اطلاعیه ها

منظور از حضور قلب در نماز یعنی قول و فعل نماز گزار همراه با علم باشد و اگر ذکری را در نماز بگوییم...
هر عملی که انسان انجام میدهد این عمل با روح و باطن او یکی میشود و چون روح ما ابدیت دارد پس عملی که با...
article thumbnailشنبه:تفسیر قرآن کریم یکشنبه:پزشکی در آیینه روایات دوشنبه:مسائل فقهی سشنبه:شرح کتاب چهل حدیث(مبحث اخلاق)...
Top