منظور از حضور قلب در نماز یعنی قول و فعل نماز گزار همراه با علم باشد و اگر ذکری را در نماز بگوییم و یا عملی را در نماز انجام دهیم ولی نسبت به آن علم نداشته باشیم جاهل هستیم و این حضور قلب در اقوال،افعال و اذکار نماز بستگی به اهمیت انسان نسبت به آنها دارد،چرا که قلب انسان تابع همت اوست به این معنی که قلب انسان نسبت به هر چیزی که برای او مهم است حضور دارد پس اگر بخواهیم در نماز حضور قلب داشته باشیم باید سعی کنیم نماز برایمان اهمیت داشته باشد باشد.
#حاج_آقای_سعادت_فر
#گزیده_از_بیانات
#سر_قیام_نمازگزار
#اسرار_نماز

آخرین اطلاعیه ها

منظور از حضور قلب در نماز یعنی قول و فعل نماز گزار همراه با علم باشد و اگر ذکری را در نماز بگوییم...
هر عملی که انسان انجام میدهد این عمل با روح و باطن او یکی میشود و چون روح ما ابدیت دارد پس عملی که با...
article thumbnailشنبه:تفسیر قرآن کریم یکشنبه:پزشکی در آیینه روایات دوشنبه:مسائل فقهی سشنبه:شرح کتاب چهل حدیث(مبحث اخلاق)...
Top