هر عملی که انسان انجام میدهد این عمل با روح و باطن او یکی میشود و چون روح ما ابدیت دارد پس عملی که با روح یکی میشود موجود زنده ایست که دائم در حال پیشرفت و تکثیر است حال مثلا گناهی که انسان مرتکب شده این عمل سیئه که موجود زنده است به اندازه قدرت و توان خود حسنات را از جلو خود برمیدارد و اگر غفران خداوند شامل شخص نشود این عمل بد دائما پیش میرود و حسنات را از جلو راه خود بر میدارد و می برد به همین دلیل انسان باید سریعا از گناهی که مرتکب شده است توبه نماید.
در مورد حسنات هم به همین صورت میتوانند سیئات را از بین ببرند
#گزیده_از_بیانات
#حاج_آقای_سعادت_فر
#مسجد_الرسول_کرمان

آخرین اطلاعیه ها

منظور از حضور قلب در نماز یعنی قول و فعل نماز گزار همراه با علم باشد و اگر ذکری را در نماز بگوییم...
هر عملی که انسان انجام میدهد این عمل با روح و باطن او یکی میشود و چون روح ما ابدیت دارد پس عملی که با...
article thumbnailشنبه:تفسیر قرآن کریم یکشنبه:پزشکی در آیینه روایات دوشنبه:مسائل فقهی سشنبه:شرح کتاب چهل حدیث(مبحث اخلاق)...
Top