بالا

سرّ مکان نماز گزار

سلسله سخنرانی های حاج آقا سعادتفر امام جماعت مسجدالرسول پیرامون اسرار نماز با موضوع سرّ مکان در این قسمت قابل دریافت می باشد.

این سخنرانی ها جمعه شب ها بعد از نماز مغرب و عشا ایراد می شود .

 

 

 
 
Top